ขั้นตอน การลง driver notebook asus

Ads

มีการสอบถามเรื่องการใช้ Fn ต่างๆ ของ Notebook ASUS เข้ามาค่อนข้างเยอะ วันนี้ทางผมจะแนะนำขั้นตอนการลง driver ของตัวเครื่องมาฝากครับ
- ถ้ามีแผ่น driver ก็ลงจากแผ่นได้เลยครับ
- ถ้าต้องโหลด ให้โหลด driver ATK (ตัวนี้สำคัญมาก) มาลงก่อนอันดับแรก โดยแยกเป็น
- Fn+F1 จะเป็นการเข้าโหมด sleep
- Fn+F2 จะเป็นการใช้งาน W/L+B/T โดยจะต้องลง driver wireless consle ด้วยครับ
- Fn+F5, F6 จะเป็นการใช้งาน เพิ่มแสง ลดแสง
- Fn+F7 จะเป็นการปิด-เปิด หน้าจอ
- Fn+F8 จะเป็นการสลับการใช้งานหน้าจอปกติ กับจอที่ต่อภายนอก
- Fn+F9 จะเป็นการปิดการใช้งาน Touchpad โดยจะต้องลง driver Touchpad ด้วยครับ
- Fn+F10, F11, F12 จะเป็นการปิด, ลด, เพิ่มเสียงครับ โดยจะต้องลง driver Sound ด้วยครับ
- Fn+C จะเป็นการใช้งาน Splendid โดยจะต้องลง driver splendid Fn Splendid คือการปรับโหมดสีหน้าจอ เช่น normal, vivid, night เป็นต้น ซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้งาน ก็ไม่ต้องลงครับ หน้าจออยู่ในโหมด normal ตลอดเวลาครับ
- Fn+V จะเป็นการใช้งานกล้อง โดยจะต้องลง driver life frame ด้วยครับ
- Fn+space bar จะเป็นการใช้งาน power4gear โดยจะต้องลง driver power4gear ด้วยครับ Fn power4gear จะใช้ในการจัดการพลังงาน battery ครับ จะมีโหมดให้เลือกคือ entertainment, Quiet office, battery saving, high performance

ในส่วนของผู้ที่ใช้งานผ่าน mouse USB สามารถเซ็ตให้เวลาเสียบ mouse แล้วต้ดการใช้งาน touchpad ทันที สามารถเซ็ตได้โดย คลิ๊กที่ Start> Control Panel> Mouse> จะโชว์หน้าต่าง Mouse Properties ถ้าลง touchpad แล้ว ให้เลือกที่ tap สุดท้าย เช่น ELAN จะเห็นช่องให้เราคลิ๊ก ที่ชื่อว่า Disable when external USB pointing device plug in เสร็จแล้วให้กด OK ออกจากหน้าต่าง คราวนนี้เวลาใช้ mouse USB ก็จะได้ไม่ต้องกด Fn+F9 แล้วครับ