22K คืออะไร

Ads

ความหมายของ 22K นะครับ
คือ ความถี่ที่ Receiver จะส่งออกไป จากขั้ว Lnb In ที่ไปต่อกับ Lnb โดยตรง หรือ ต่อผ่าน Multi Switch หรือต่อผ่าน DiSEq C Switch นั่นหละ
ถ้าสั่งให้เปิด หรือ On Receive ก็จะส่งความถี่ 22K ออกมา
ถ้าสั่งให้ปิด หรือ Off Receiver ก็จะไม่ส่งความถี่ 22K ออกมา คือ ส่งความถี่ 0K(ศูนย์เด้อ บ่แม่นโอ)

แล้วเราต้องสั่ง ปิด หรือ เปิด มันละ ?
อันนี้ ต้องดูว่าเรา เอาต่อ Reciever กับ LNB แบบใหน และต่อกับ LNB อะไรด้วย ?
เอาแบบแรกก่อนก็ต้อง Lnb ที่เกี่ยวกับ ค่า 22K โดยตรงก็ต้องเป็น LNB Ku-Band แบบ Universal เท่านั้น
ส่วน Lnb C-Band และ Lnb Ku-Band แบบ Single 1130 หรือ Lnb ของ ทรู-ยูบีซี มันไม่สนใจค่า 22K อยู่แล้วว่าจะเป็นอะไร

อันนี้ ขออธิบาย เรื่อง Lnb KU-Universal ไปด้วยเลย เพราะมันเกียวกับ ความถี่ 22K โดยตรงเลย
LNB Universal มีค่าความถี่ของ LNB อยู่ 2ค่า ในตัวเดียวกัน คือ 9750 กับ 10600(ถ้าเป็น ของสามารถและ DTVจานเหลือง จะเป็น 10750) ความถี่ที่รับได้เริ่มจาก 10700-12750Mhz
โดยแบ่งเป็น 2 ย่าน คือ Lo 9750 ความถี่ที่รับได้เริ่มจาก 10700-12225 Mhz
และ ย่าน Hi 10600 ความถี่ที่รับได้ก็เริ่มจาก 12225 Mhz.จนถึง 12750 Mhz ชื่อมันก้บอกแล้วว่า Universal รับได้ทั่วไป มันก้ต้องรับได้ทั้ง 2 ย่านความถี่

ซึ่งการที่จะสั่งให้ Lnb รับย่านใหนนี่หละที่เกียวกับ ค่า 22K ว่าเป็นจะปิด หรือ เปิด
ถ้าต้องการให้รับย่าน Lo 9750 คือรับคาวเทียมที่ความถี่ตั้งแต่ 10700-12225 ก็ต้องสั้งให้ 22K เป็น Off หรือปิด หรือสั่งให้มีสัญญาน เป็น 0K เรา ก็ไปดูว่า ดาวเทียมที่เราจะรับความถี่อยู่ย่านใหน ถ้า Lo คือความถี่ 10700-12225 ดาวที่ส่งย่านนี้ ยอดนิยมก็ต้อง NSS6 รับ ASTV (ความถี่ 11676,11635) มีอีกหลายดวงที่ส่งย่านLo ดูได้จากตารางความถี่ของดาวเทียมแต่ละดวงคงหาได้นะครับ

แต่ ถ้าต้องการให้รับ ย่าน Hi 10600 เพื่อให้รับ ความถี่ตั้งแต่ 12225 Mhz.จนถึง12750 Mhz. ก็ต้องสั้งให้ 22K เป็น On หรือเปิด หรือสั่งให้มีสัญญาน 22K
ดาวยอดนิยมก็ต้อง ThaiCom Ku แน่นอน ก็ พวกช่อง ทรู,สามารถ,DTV,ช่องการศึกษานะหละ (ความถี่ จะเริ่มที่ 12272 ขึ้นไป )
สรุป เอาดาวเทียมยอดนิยมของคนไทย ถ้าให้รับ ThaiCom Ku ก็ต้องสั้ง 22K เป็น On หรือ เปิด ถ้าให้รับ astv NSS6 ก็ต้งสั่งให้ 22K เป็น Off หรือ ปิด

เอา แบบที่สองไปด้วยเลยละกัน LNB Ku แบบ Single 11300 ชื่อมันก็บอกว่า Single คืออันเดียว รับได้ย่านเดียว ย่านคือย่าน Hi ความถี่ที่รับได้จะเริ่มที่ 12225 Mhz.ขึ้นไป ต่ำกว่านี้ รับไม่ได้ มันจึงเอาไปรับ พวก astv ไม่ได้ แล้วความถี่ 22K ก็ไปสั่งมันไม่ได้ด้วย สั่งอะไรมาไม่ว่า On หรือ Off ส่งมาเหอะข้ารับของข้าย่านเดียว ไม่สนอยู่แล้วLNB C-Band ก็เช่นกัน เป็น Single 5150 เหมือนกับ Ku-11300 ส่งอะไรมาก็ได้ แต่ทางที่ดี พวกที่ไม่มีผลนี้ ควรจะสั่งให้มัน ปิด หรือ เป็น 0K จะดีกว่าเพราะว่า สัญญานที่ออกจากReciever ไม่ใช่มีแต่ความถี่ 22K ความถี่เดียวมันยังต้องรับความถี่จาก Lnb ด้วย และถ้าต่อผ่าน DiSEq C Switch มันยังต้องส่งความถี่อื่นๆอีกเพื่อ ไปสั่ง DiSEq C Switchด้วย ยิ่ง มีความถี่น้อยเท่าไร การ Loss ของสัญญานในสายก็จะลดลงไปด้วย แต่ถ้าสั้งเปิด แล้วมันทำงานได้ สัญญานไม่ตก ก็สั่งไปเถอะครับ ปิดๆ เปิดๆ

เครดิต I-Satellite